Mensvisie

Omdat de Mens de hoofdrol speelt in het leven en elk bedrijf bestaat bij de gratie van de mensen die er werken, staat voor Philamonk de mens centraal. Dat is onze mensvisie. Zij is het belangrijkst. Daarin wijken wij af van de geldende, naar ons idee achterhaalde norm waarbij het economisch belang voorop staat. Iedere onderneming die goed zorgt voor de arbeiders – of dat nu geoptimaliseerde werkruimtes zijn, aannamebeleid op basis van persoonlijke geschiktheid, het samenstellen van functionerende teams of gelijkwaardige salariëring is – bouwt mee aan een mooiere toekomst.

In dat toekomstplaatje mag er ruimte zijn voor zelfontwikkeling. Daarom zijn wij begonnen met Feng Shui. We wilden de randvoorwaarden van het menselijk bestaan optimaliseren. Opdat we met de stroom mee bewegen en gebruik maken van gunstige energie. Zo geven we onszelf de beste kans om het meeste uit ons leven te halen. Dat gunnen we jullie ook.

Met onze kennis en vaardigheden concluderen we dat de tijd is aangebroken om vol in te zetten op de omslag naar de gelukkige mens als uitgangspunt. De menselijke evolutie heeft op industrieel en technologisch gebied zoveel bereikt dat het mogelijk is om ieders welvaart te vergroten, zodat we als mensheid het geluk leren kennen en het geluk kennen dit na te streven.

Onze missie

Naast onze mensvisie is het onze missie om nauwkeurig en zorgvuldig de Bazi karakterkaarten te analyseren en interpreteren. Wij hebben met ons internationale team deze taak naar eer en geweten verricht en de match is, inderdaad zonder dat jij er controle op hebt, tot stand gekomen. De gedachte dat wij een bijdrage hebben geleverd aan geliefden samenbrengen en dus de voortplanting stemt ons gelukkig.

Precies daar eindigt ons werk en neem je het heft weer in eigen handen. Wat Philamonk naast Feng Shui & Bazi advies biedt, is een online dating service met gegarandeerde anonimiteit en privacy. Vind de klik met een partner die bij je past. De volgende stap is aan jou. Heb ‘t lef, heb lief.

Contact | Inschrijven | Heb ‘t lef, heb lief