Jouw geboortedatum

Een Bazi karakterkaart volgt uit jouw geboortedatum. Wanneer je naast de datum ook het tijdstip kent waarop je geboren bent, kan een complete kaart gemaakt worden. Hiermee ontdek je welke karakters en dus welke personen bij je passen.

Geboortedatum en tijd

De juiste tijd is van belang, vul dit alleen in als je het zeker weet. Twijfel je over het exacte uur, vermeld dit, want het is jammer als de onjuiste informatie een match oplevert die vervolgens incorrect blijkt te zijn. Voorkom de teleurstelling voor jezelf en de ander.

Zelfs met een onbekend geboortetijdstip kun je gebruik maken van Dating Selection. We laten het tijdstip dan buiten beschouwing. Hou er rekening mee dat hierdoor de match alleen gebaseerd is op jouw geboortedatum van dag, maand en jaar. Als bij beide partners het uur ontbreekt, is het risico groter dat de onbekende uurpilaar de match verstoort, maar je kunt ook geluk hebben. Dat maakt het extra spannend. Hoe jonger je bent, hoe minder invloed het uur uitoefent. Het is altijd mogelijk een passende partner voor je te vinden!

De Bazi methode | Drie-eenheid | Inschrijven