Wetenschap

In het Westen bepaalde de machthebbende Rooms-katholieke kerk welke kennis aan het volk opgediend mocht worden. Er werd minder kennis gedeeld dan er aanwezig was onder het motto ‘kennis is macht’. Dat geldt vandaag de dag nog steeds. Wie kennis bezit heeft een stapje voor op een ander. De kerk en de wetenschap sloegen destijds de handen ineen om astrologie als bijgeloof af te schilderen. Een bijzondere vriendschap tussen de vertegenwoordiger van de onbewijsbare God en de op bewijs gestoelde wetenschap. Inmiddels heeft de wetenschap de rol van machthebbende autoriteit van de kerk overgenomen.

Voortschrijdend inzicht

Echter, de wetenschap bestaat bij de gratie van voortschrijdend inzicht. Zo was de aarde eerst plat en is ze nu een bol. Was aderlaten vroeger de manier om de balans in het lichaam te herstellen en ziektes te genezen, nu weten we beter. Als de wetenschap met haar methodes achterloopt om het onbekende te bewijzen, betekent dit dan dat de astrologie onwaar is? Het is onuitroeibaar gebleken. Het heeft als onkruid eeuwen overleefd en blijft bestaan. Bovendien koos de wetenschap door de stigmatisering ervoor om astrologie als studieobject te negeren. Die keuze zegt wat over de wetenschap. Er is lef voor nodig om de gangbare ideeën af te schudden.

Metafysica in China

De metafysica, waar Bazi (astrologie) en Feng Shui onder vallen, werd in het Oosten eeuwenlang door keizers gebruikt om oorlogen te beslechten en dynastieën te laten voortbestaan. Aan het hof werd veelvuldig van de diensten van Meesters gebruikt gemaakt. Ook op het platteland hechtte men waarde aan deze metafysische kennis. Tijdens de culturele revolutie raakte het gebruik in China in onmin en werd bestraft, hoewel deze praktijken tegenwoordig meer algemeen aanvaard worden. Waarom zou je afstand doen van kennis die je ten voordele kunt benutten?

Welke waarheid zit er achter de metafysica en astrologie dat deze zo fel bestreden wordt? Een wetenschap belachelijk maken is een psychologisch middel om iets af te keuren, net zoals tegenwoordig kritische artikelen worden weggezet als ‘fake news’. In beide gevallen ontbreekt een feitelijke grondslag. Voordat de psychologie was uitgevonden, maakte de mens al gebruik van metafysica en astrologie om verschillende karakters en gebeurtenissen te duiden. Deze kennis kan in het dagelijks leven worden toegepast, zonder dat we op bewijs vanuit de wetenschap hoeven wachten. Met Bazi verkrijgen we meer inzicht in de eigen psyche en die van anderen.

De uitdaging

Ons doel als mensheid blijft onze kennis te vergroten, waarheid te destilleren uit de overvloed aan informatie. Dat betekent ‘onderzoekt alles en behoudt het goede’. Met alleen een psychologische verklaring waarom mensen interesse hebben in de ontastbare materie van metafysica wordt er weinig verklaard. Dan heeft astrologie de plaats van God ingenomen waar de door de mens opgetekende geboden voorschrijven hoe een mens dient te leven. We zijn als mensheid aan het opgroeien en worden ons bewust dat voor onze verdere ontwikkeling zelfkennis noodzakelijk is. In een overzichtelijke, maar onvoorspelbare wereld, zijn we zelf ons houvast. Hoe eerder we onszelf begrijpen, het wat en waarom we doen, hoe eerder we van vrede kunnen genieten.

De uitdaging voor de 21ste eeuw ligt op dat onontgonnen gebied. Als mensheid volwassen worden, het pesten achter ons laten en er samen een mooi leven van maken. Bazi (astrologie) gebruiken is daarbij een prima uitgangspunt, want het levert maatwerk. Het is op ons lijf geschreven en zo persoonlijk toegespitst dat we er af en toe graag aandacht aan besteden om ons eraan te herinneren wie we zijn en wie we willen worden. Voeg daar Feng Shui aan toe en dan hebben wij kennis genomen van onszelf en er binnen onze mogelijkheden alles aan gedaan om de gunstigste randvoorwaarden te scheppen waarbinnen we ons als individu verder ontwikkelen. Eigen kracht eerst. Wie maakt ons wat?

Heb ‘t lef heb lief | Inschrijven | Jouw investering